Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Ankarswärd
Adlig Nr: 2109B
Fransk släkt. Hette förut Couchois och Cosswa. Adlad och adopterad 1787. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1789 som adlig släkt nr 2109 B.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: