Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Barnekow
Friherrlig Nr: 230
Uradel från Wenden. Naturaliserad 1664. Friherrlig 1751. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1751, som friherrlig släkt nr. 230.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: