Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Barnekow
Grevlig Nr: 128
Uradel från Wenden. Naturaliserad 1664. Friherrlig 1751. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1818, som grevlig släkt nr. 128. Endast huvudmannen har grevlig värdighet.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: