Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Beck-Friis
Friherrlig Nr: 278
Dansk uradel från Skåne. Naturaliserad 1723. Friherrlig 1770. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1776, som friherrlig släkt nr. 278.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: