Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Malmerfelt
Adlig Nr: 1878
Svensk släkt från Norrland. Hette förut Malmer. Adlad 1743. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1746, som adlig släkt nr: 1878.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: