Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Beck-Friis
Grevlig Nr: 104
Dansk uradel från Skåne. Naturaliserad 1723. Grevlig 1791. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1792, som grevlig släkt nr. 104. Endast huvudmannen har grevlig värdighet.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: