Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Marcks von Würtemberg
Friherrlig Nr: 263
Tysk adlig släkt från Würtemberg. Hette förut Marcks Adlad i Sverige 1720. Friherrlig 1759. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1776, som friherrlig släkt nr: 263.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: