Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

de Maré
Adlig Nr: 2332
Fransk släkt. Inkom till Sverige med Jacques Le Bell de Maré år 1644. Adlad 1860. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1860, som adlig släkt nr: 2332.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: