Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Möllerswärd
Adlig Nr: 645
Livländsk adlig släkt. Hette förut Möller. Naturaliserad 1654 under namnet Möller. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1655, som adlig släkt nr: 645. Namnet ändrat 1772 till Möllerswärd.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: