Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Boisman
Adlig Nr: 1713
Tysk-Baltisk släkt. Hette förut Boisman. Adlad 1720. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1720, som adlig släkt n.: 1713.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: