Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Fieandt
Adlig Nr: 1920
Tysk släkt från Schwerte vid Ruhr. Hette förut Fieandt. Adlad 1751. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1752 som adlig släkt nr: 1920.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: