Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Arnold
Adlig Nr: 3020
Tysk adelssläkt. Kejsar Nicolaus I, förlänade 1845 ärftligt adelskap åt Gustaf von Arnold f. 1812 d.1880. Släkten innehade Türpsal i Estland. Introducerad på riddarhuset i Reval år 1845. Inkom till Sverige år 1880 genom Alexander Gustaf Reinhold Otto von Arnold. och 1891 med Fredrik Johan Reinhold von Arnold. Släkten ej introducerad på Sveriges Riddarhus.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: