Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Bornstedt
Adlig Nr: 3042
Tysk uradel från Magdeburg. Innehade godset Bornstedt i Neuhaldensleben. Anfader var riddaren Hermanus de Bornestede, nämnd som vittne 1232. (original i Stadsarkivet Magdeburg. Inkom till Sverige på 1820-talet genom Adolf Hans Kaspar Fredrik Wilhelm von Bornstedt. Släkten ej introducerad på Sveriges Riddarhus.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: