Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Braun
Adlig Nr: 2347
Österrikisk-Pommersk släkt. Adlad 1690. Introduktion begärdes inte vid adlandet. Ansökan gjordes 1967. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1967, som adlig släkt nr. 2347.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: