Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Brummer
Adlig Nr: 1772
Tysk adelssläkt från Niedersachsen. Naturaliserad 1723. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1723, som adlig släkt nr. 1772.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: