Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Bråkenhielm
Adlig Nr: 1055
Svensk släkt från Västergötland. Hette förut Bråk. Adlad 1683. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1686, som adlig släkt nr. 1055.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: