Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

af Burén
Adlig Nr: 2231
Svensk släkt från Östergötland. Hette förut Burén. Adlad 1814. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1815, som adlig släkt nr. 2231.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: