Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Bäfverfeldt
Adlig Nr: 515
Svensk släkt från Värmland. Hette förut Carolstadius. Adlad 1650. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1652, som adlig släkt nr. 515.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: