Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Campenhausen
Adlig Nr: 881
Släkten härstammar från Spanska Nederländerna, och är företrädd i Riga på 1400-talet. Adlad 1672 och 1675. Släkten upptogs i friherrligt stånd 1774, men tog aldrig introduktion som sådan. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1675, som adlig släkt nr. 881
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: