Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Carleson
Kommendör Nr: 1877A
Svensk släkt från Stockholm. Hette förut Carlsson. Adlad 1743. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1746, som adlig kommendörssläkt nr. 1877 A .
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: