Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Carpelan
Friherrlig Nr: 281
Finsk släkt. Härstammar på mödernet från släkten Karpelain. Friherrlig 1771. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1776, som friherrlig släkt nr: 281. Släkten ansågs utgången men huvudmannagrenen återvann representationsrätt 1948, den yngre grenen 1954.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: