Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Carpelan
Adlig Nr: 38
Finsk släkt. Härstammar på mödernet från släkten Karpelain. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1625, som adlig släkt nr. 38 representationsrätt 1983.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: