Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Cederschiöld
Adlig Nr: 1117
Svensk släkt från Gävle. Hette förut Gavelius. Adlad 1687. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1689, som adlig släkt nr. 1117.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: