Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Creutz
Grevlig Nr: 68
Finsk uradel. Åter adlad 1569. Friherrlig 1654. Grevlig 1719. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1720 som grevlig släkt nr 68. Utgrenad ur friherrliga ätten Creutz.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: