Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Cronhielm af Hakunge
Grevlig Nr: 69
Tysk släkt från Sachsen. Hette förut Crumbygel. Adlad 1675. Friherrlig 1691. Grevlig 1719. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1720, som grevlig släkt nr 69.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: