Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Cronstedt till Fullerö
Grevlig Nr: 83
Tysk släkt från Rostock. Hette förut Olderman. Adlad och adopterad 1693. Friherrlig 1719. Grevlig 1731. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1752, som grevlig släkt nr 83. utdöd 1720
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: