Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Dalman
Adlig Nr: 1718
Svensk släkt hette förut Dahlman, adlad 1720. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1720, som adlig släkt nr: 1718.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: