Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Danckwardt- Lillieström
Adlig Nr: 408
Samma ursprung som adliga släkten Danckwardt. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1652, som adlig släkt nr: 408.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: