Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Dardel
Adlig Nr: 2217
Schweizisk uradel.Släktmedlemmarna skriver sig von Dardel och de Dardel. Adlad 1810. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1812, som adlig släkt nr. 2217. Endast huvudmannen har adlig värdighet.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: