Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Djurklou
Friherrlig Nr: 234
Svensk släkt från Stockholm. Adlad 1680. Friherrlig 1751. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1752, som friherrlig släkt nr. 234.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: