Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

af Donner
Adlig Nr: 2108
Anses härstamma från en tysk adlig släkt med namnet Donner von Lorckheim. Adlad i Sverige 1772. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1777, som adlig släkt nr. 2108.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: