Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Douglas
Grevlig Nr: 19
Skotsk uradel. Friherrlig i Sverige 1651. Grevlig 1654. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1654, som grevlig släkt nr. 19.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: