Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

af Edholm
Adlig Nr: 2292
Svensk släkt från Jämtland. Hette förut Edholm. Adlad 1821. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1823, som adlig släkt nr. 2292. Endast huvudmannen har adlig värdighet.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: