Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Ehrenstråhle
Adlig Nr: 1961
Svensk släkt från Malmö. Hette förut Nehrman. Adlad 1746. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1756 som adlig släkt nr: 1961.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: