Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Ehrensvärd
Friherrlig Nr: 267
Släkten hette förut Schaeffer. Adlad 1717. Friherrlig 1764. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1776 som friherrlig släkt nr: 267. Utgrenad i grevliga släkten Ehrensvärd.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: