Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Ehrensvärd
Grevlig Nr: 113
Släkten hette förut Schaeffer. Adlad 1717. Friherrlig 1764. Grevlig 1771. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1803, som grevlig släkt nr. 113. Utgrenad ur friherrliga släkten Ehrensvärd.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: