Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

af Ekström
Adlig Nr: 2304
Svensk släkt från Småland. Hette förut Ekström. Adlad 1827. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1830, som adlig släkt nr: 2304. Endast huvudmannen har adlig värdighet.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: