Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Essen
Friherrlig Nr: 158
Estnisk släkt från Leal. Enligt tradition adlig släkt från Westfalen. Adlad i Sverige 1643. Friherrlig 1719. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1720, som friherrlig släkt nr. 158.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: