Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Essen af Zellie
Adlig Nr: 723
Enligt tradition adlig släkt från Westfalen. Hette förut Elssen. Naturaliserad i Sverige 1663. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1664, som adlig släkt nr. 723.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: