Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Falkenberg af Bålby
Grevlig Nr: 97
Tysk uradel från Brandenburg. Utgrenad ur adliga släkten Falkenberg. Naturaliserad och adopterad 1625. Friherrlig 1773. Grevlig 1778. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1779, som grevlig släkt nr. 97.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: