Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Fitinghoff
Adlig Nr: 220
Tysk uradel från Westfalen. Inkom från Livland. Hette förut von Vietinghoff. Naturaliserad 1634. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1634, som adlig släkt nr: 220.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: