Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Flach
Adlig Nr: 1606
Tysk uradel från Schwartzenberg i Rhenlandet. Naturaliserad 1719. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1720, som adlig släkt nr: 1606.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: