Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Fleetwood
Friherrlig Nr: 49
Engelsk uradel från Lancaster. Naturaliserad 1649. Friherrlig 1654. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1654, som friherrlig släkt nr: 49.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: