Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Fock
Friherrlig Nr: 354
Livländsk uradel, ursprungligen från Westfalen. Naturaliserad 1651. Friherrlig 1815. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1816, som friherrlig släkt nr: 354. Utgrenad ur adliga släkten Fock.Endast huvudmannen har friherrlig värdighet.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: