Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

af Forselles
Adlig Nr: 2018
Finsk släkt från Fredrikshamn. Hette förut Forsell. Adlad 1767. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1775, som adlig släkt nr: 2018.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: