Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Ankarcrona
Adlig Nr: 1965
Inkom från Böhmen. Hette förut Christophers. Adlad 1751. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1756, som adlig släkt nr. 1965.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: