Svenskadel Utdöda eller utflyttade adelssläkter

Adlerberg
Friherrlig Nr: 336
Uppflyttad i dåvarande riddarklassen 1808-05-09. Friherrlig 1810-03-21 enligt § 37 R. P. Introducerad på Sveriges Riddarhus 1811. Utdöd 1814-06-22.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: