Svenskadel Utdöda eller utflyttade adelssläkter

Adlerbeth
Adlig Nr: 1732B
Adlad 1720-03-21, introducerad 1720. Släktens siste manlige medlem upphöjd i friherrlig värdighet 1808-09-12.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: