Svenskadel Utdöda eller utflyttade adelssläkter

Adlerfelt
Friherrlig Nr: 178
Svensk släkt. Hette förut Johansson. Adlad 1693. Introducerad på Sveriges Riddarhus 1693. Friherrlig 1720-02-29, Utdöd 1769-01-20. Släkten, har samma ursprung som adliga släkten Adlerfelt och släkten Trafverhielm nr 1036.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: