Svenskadel Utdöda eller utflyttade adelssläkter

Adlerflycht
Adlig Nr: 1234
Svensk släkt med tyskt ursprung. Hette förut Björkman. Adlad 1691-10-22 Introducerad på Sveriges riddarhus 1693. Utdöd 1835.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: